Curs de radiestezie/inforenergetica

 

In situatia in care NU sunteti INITIAT, va va fi extrem de greu , cel mai probabil IMPOSIBIL sa lucrati exercitiile de Radiestezie... Dupa parcurgerea materialelor postate pe Site, daca va decideti ca Radiestezia este Calea de evolutie Spirituala de urmat pentru Dvs. TREBUIE sa va decideti CUM veti intra in randurile INITIATILOR.

Radiestezia – fenomenul prin care un sistem viu (sv) recepţionează extrasensorial (înafara organelor de simţ) din oceanul energetic şi informaţional un anume semnal IE, căutat anterior, şi în cazul descoperirii, reacţionează într-un mod prestabilit (printr-o senzaţie sau mişcare fizică particulară, sau stări afectiv-sentimentale specifice). Prin aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de existenţa sau inexistenţa anumitor caracteristici ale generatorului de semnal, aflat în nişa IE a operatorului (aerian, terestru, subpământ, în apă, etc).

Cele mai vechi probe materiale despre existenţa şi aplicarea radiesteziei provin din jurul anului 3000 î.e.n. din regiunea Chinei, unde au fost găsite pietre sculptate ce reprezentau diferite persoane făcând investigaţii radiestezice cu beţişoare. (Din acestea reiese faptul că aceste persoane făceau parte din familii imperiale, nobiliare). În toate ţările lumii există însă legende despre oameni cu astfel de calităţi radiestezice.

În România au fast găsite prin procedee radiestezice cam 50% din zăcămintele de petrol şi aur (între anii 1935 –1940), de către ing. Simu Simeon, care s-a ocupat cu poziţionarea şi determinarea zăcămintelor de petrol din Valea Prahovei, etc. El este considerat părintele radiesteziei din România. În 1940 a publicat primul manual de radiestezie în care specifică metode de investigaţii, diferiţi parametri ai unor  zăcămin-te găsite şi descrie modul de lucru cu indicatorul  format din două nuiele legate la un capăt, care-I poartă numele.

ISTORIC

Mai înainte de 70.000 ani, întrebuinţau vizionarea. (Închideau ochii şi "vedeau": figuri, fiinţe, ce se întâmplă cu "ţinta". Intrau în legătură cu "ţinta", ştiau ce simte "ţinta", citeau "ţinta", în prezent dar şi în trecut şi în viitor = CITIREA ÎN DUH - pe care au avut-o şi sfinţii prooroci creştini.)

Între 40.000 şi 70.000 ani în urmă biodetecţia se realiza fără indicatoare, pe extrasensibilităţi personale, utilizându-se direcţia " lungul nasului". Când erau pe direcţie, simţeau o stare tensională de decodificare.

Primele indicatoare sub formă de baston, băţ, toiag, confecţionate din lemn foarte uscat şi uşor cu L=1..2m au apărut acum 40.000 ani. Se ţineau în mână, de mijloc, pe orizontală. Lemnul, pe codificare, se rotea şi vibra. Acestea se interpretau.

Cu 25.000 ani î Chr. indicatoarele radiestezice materiale au început să se diversifice şi au apărut indicatoare din lemn, inclusiv cele în "V".  Ulterior materialele s-au diversificat: oase de peşti şi păsări, lemne diferite, cele metalice.

Evoluţia construcţiei indicatoarelor radiestezice e paralelă cu variabilitatea spirituală a calităţilor  umane, marcate prin parametrii IE. Animalele şi plantele încă mai realizează biodetecţia prin intermediul stringurilor care le determină "citirea ţintelor". (Oamenii au pierdut această calitate).
Ex: vulturii, alte răpitoare - zburătoare, terestre, subacvatice - fac biodetecţie într-un mod foarte perfecţionat. Nu numai auzul, mirosul le ajută să determine caracteristicile ţintei biodetectate. La toate aceste animale, ca şi la ierbivore (care migrează către locurile unde găsesc hrană, care se găsesc mult dincolo de bătaia organelor lor de simţ), necesităţile fundamentale ale animalelor, păsărilor, de tipul : foame, reproducere, evitarea unor catastrofe, le amplifică potenţele de biodetecţie, în unele cazuri chiar de zeci de ori (animalele şi păsările sătule au minimum de potenţe de biodetecţie).

Necesităţile de supravieţuire amplifică şi potenţele de biodetecţie extrasenzoriale.

Inforenergetica se ocupă de studierea existenţelor determinate, influinţate, de o cantitate Qi de INFORmaţii organizate în algoritmi  (mai mult sau mai puţin inteligenţi - complecşi ), implementate într- un suport ENERGETIC oarecare (mecanic, chimic, termic, optic, electromagnetic etc.), utilizînd mijloace originale şi altele, moderne.

Inforenergetica este o ştiinţă de graniţă complexă, o realizare românească în totalitate, constituită din totalitatea ştiinţelor moderne, explicate, organizate şi utilizate conform învăţăturilor lui Iisus Christos. Una dintre teoriile de bază este aceea biostructurală a materiei vii, (comunicată pe plan internaţional de către autorul ei, regretatul academician Eugen Macovschi).

Aplicaţiile acestei ştiiţe privesc corpurile cereşti, mediul biotic, oamenii, animalele, plantele şi mediul în care trăiesc acestea. Operatorii specialişti sau experţii inforenergeticieni au de asemenea la dispoziţie un aparat teoretic şi practic care-i ajută în desăvîrşirea lor de bază, care poate aparţine oricărei ramuri a ştiinţei sau culturii. Aşadar, inforenregetica se defineşte de la început, ca fiind un instrument util tuturor profesiilor, uşurînd foarte mult activitatea de observaţie şi analiză, prin evidenţierea rapidă a unor parametri ie calitativi semnificativi. Sînt şi situaţii în care inforenergetica oferă metode de intervenţie directă în energetica şi algoritmii informaţionali de funcţionare ai unui sistem.

Inforenergetica se deschide în egală măsură domeniului social, unde aplicaţiile ei pot fi hotărîtoare. Să ne gîndim numai la posibilitatea de a stabili compatibilitaţile: între doi parteneri, ceea ce poate fi hotărîtor pentru fericirea conjugală; între un conducător şi colectivul de oameni pe care îl conduce, ceea ce poate fi hotărâtor pentru randamentul acelui colectiv de muncă cît şi pentru realizarea profesională a membrilor săi. În afară de determinarea unor parametri inforenergetici fundamentali necesari pentru luarea unor decizii de acest fel, există posibilitatea implementării unor inforenergii modelate pentru a se realiza funcţia de corectare a unor carenţe i.e. existente, sau de optimizare i.e. a unor structuri colective sau individuale. Există unele persoane care, datorită unor caracteristici i.e. - inforenergetice proprii, creează senzaţii şi afecte de disconfort, oboseală, stress, etc., celor pe care-i conduc sau alături de care muncesc; acestea determină incompatibilitatea cu anumite funcţii sau profesii, ceea ce se poate determina dinainte de a se lua decizia numirii sau angajării lor.

Aplicaţia poate cea mai importantă, pînă în momentul de faţă rămîne determinarea parametrilor alfa – numerici  caracteristici stării de sănătate, vitalitate şi a stărilor patogene. Se poate face global pentru întregul sistem viu, sau pentru fiecare organ în parte, ceea ce presupune deja minime cunştinţe de anatomie. Se adaugă optimizarea individuală a alimentaţiei, a aplicării unui tratament sau a unei terapii, adoptarea unui regim de viaţă – toate acestea variabile pentru un anumit individ, într-o anumită împrejurare.

Pentru animale şi vegetale, corectarea carenţelor i.e. şi optimizarea parametrilor inforenergetici caracteristici acestora, constituie unul dintre obiectivele de bază ce trebuie urmărit. Unele experienţe similare au fost realizate şi aplicate de către cehoslovaci, care au demonstrat că, ţinînd seama de radiaţiile telurice, se poate îmbunătăţi recolta unei culturi oarecare. Dar aceasta se poate îmbunătăţi şi ca urmare a unor inforenergizări de un tip special, ceea ce se poate observa uşor, urmărind modificările de colorit, caracteristici şi aspect, ale creşterii dimensiunilor părţilor componente ale plantei – frunze, flori, tulpină, etc.

Examinarea factorilor benefici şi malefici din mediul înconjurător, ierarhizarea valorică a acestora, evitarea sau anihilarea celor nocivi, constituie alte aplicaţii importante în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale unui sistem viu, animal, vegetal sau uman. Vom lua ca exemplu obiceiul de a ţine în dormitor, uneori chiar lîngă pat, unele obiecte metalice a căror prelucrare le-a indus unele tensiuni, cu efecte malefice. Acest amănunt le face să devină generatoare de radiaţii nocive. În prima fază efectul se rezumă la producerea unui somn neodihnitor, uneori însoţit de coşmaruri sau vise obsesive; ulterior se poate ajunge la dizarmonii psihice sau la tulburări funcţionale la nivelul organelor ale căror meridiane i.e. au fost afectate.

Existenţa raportorului şi a ansei brevetate din 1996 la OSIM Bucureşti, de autorul lor C. Dumitriu, împreună cu aparatul teoretic al Inforenergeticii, precum şi al posibilităţii de măsurare alfa-numerice cu ele, fac posibilă introducerea tehnicilor de calcul în domeniul fenomenelor paranormale (posibilitate existentă numai în Inforenergetică), pentru analiza şi utilizarea acestora în scopul ameliorării vieţii şi condiţiilor de viaţă ale omului, animalelor, plantelor şi pământului.

Datorită acestor caracteristici, Inforenergetica constitue adevărata ştiinţă spirituală a viitorului şi nu ştiinţele moderne, tehnice şi umaniste dar atee, din prezent, care au condus la rezultatele existente în societatea umană din prezent, care nu mai sunt corespunzătoare necesităţilor, resimţite tot mai puternic de un număr din ce în ce mai mare de oameni. În Inforenergetică se cunoaşte încă din 1990 că orice existenţă, categorie (ştiinţă, artă, activitate, sentiment, individ sau colectivitate) din care lipseşte Dumnezeu (IUBIREA) - este demonică, satanică (definiţie).
Sunt 10 grade de pregatire si initiere in inforenergetică.

 

"Reiki Floarea de Lotus" - IASI - ROMANIA - Maestru Daniela Ionela Ionescu